Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Profil og undervisning

Vi er alle glade når vi går hjem fra skolen og glæder os til at komme igen

Således lyder Møllehøjskolens vision og den udmøntes på baggrund af 4 følgende hjørnesten:

 

1. Være en god arbejdsplads for børn og voksne, hvor egenskaber som engagement, læringslyst og gå-på-mod skal være bærende.

Hver dag skal være en god arbejdsdag for både børn og voksne, for uden trivsel lærer ingen noget.

Vi tror på, forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed

Vi giver børnene mulighed for at opbygge selvværd, bevare nysgerrigheden og udvikle evnen til at forholde sig undrende til både omgivelser og mest af alt sig selv. 

Vi tænker, motivation for at lære sætter børnene i stand til at udfordre viden hele livet igennem.

Vi sørger for at finde ud af, om vores undervisning lykkes. Hvis den ikke gør det, udvikler vi den.

                      En forudsætning for vi lykkes er, at forældrene er vores ”teamplayers”.

Et godt og frugtbart skolehjemsamarbejde er omdrejningspunktet i en succesfuld skolegang. Vi inviterer derfor til tæt samarbejde omkring det enkelte barn og klassens hverdag baseret på forældrenes positive fremmøde.

  

2. Udvikle børnenes kompetencer (sociale,faglige, personlige m.fl.) – hvor der tages udgangspunkt i udfordring af potentialet, høj faglighed og helhed i skolelivet.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau 

En undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes styrkesider, og hvor vi medtænker børnenes forskellige læringsstile, hvilket er en nødvendig forudsætning for at kvalificere børnene til et videre uddannelsesforløb. Børnene skal til stadighed stå på tæer for at leve op til vores forventninger.

Høj faglig kvalitet i undervisningen skal sikre, at barnets potentiale til stadighed udfordres optimalt.  

Vi tænker i ”barnets hele dag” og vægter pædagogerne deltager i undervisningen, hvor vi arbejder på tværs af fagligheder.

Vi har ”tværsdage”, hvor vi prioriterer et samarbejde på tværs af hele huset.

 

3. Skabe et miljø, hvor respekten for andre er en selvfølge, hvor alle handlinger har en konsekvens og hvor fællesskabsforståelse er en del af hverdagen.

Vi veksler undervisningen mellem at være i klassen, i makkerpar, grupper og arbejde selvstændigt.

Fleksibilitet og selvrefleksion sætter os i stand til at møde de udfordringer, der viser sig fra omgivelserne og fra skolens eget miljø.

På Møllehøjskolen arbejder vi med årgangstænkning og tænker læring med baggrund i fleksible læringsmiljøer.

                      Vi tilrettelægger undervisning efter det vi vil lære børnene og den måde vi vil lære dem det på – og ikke omvendt.        Vi har fokus på børnenes relationskompetencer og vægter ”den gode tone” højt.

 

4. Alle aktiviteter omkring børnene sigter mod at give/bevare et højt selvværd, give/bevare livslyst og hvor der også er rum/plads til ro og fordybelse.

Vi vil tage udgangspunkt i det enkelte barn, personlige, sociale og faglige formåen og baggrund.

Vi ser uddannelsesopgaven og dannelsesopgaven som to sider af samme sag og sigter derfor ikke kun mod at gøre eleverne til ”noget”, men også til ”nogen”.

Vi sætter fokus på børnenes mestringskompetencer.

Vi udfordrer elevernes potentiale optimalt, så de bliver så dygtige, som overhovedet muligt. Den bedste læring sker gennem fællesskaber, der er fleksible i form og opbygning, og som skaber rum for den enkelte og understøtter den enkeltes udvikling.

Eleverne lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Det undersøger vi og tager højde for når vi planlægger undervisningen

Mangfoldigheden er en styrke. Børnene har mulighed for at forstå sig selv, andre og deres viden i forskellige fællesskaber. 

Vi lægger vægt på, at børnene har mulighed for at fordybe sig - sidde for sig selv og koncentrere sig om en opgave. 

Vi er opmærksomme på en vekselvirkning mellem at udfordre børnene og også skabe plads og mulighed for en tid med dem selv. Bl.a. har hele indskolingen indført ”Stilletid” i børnenes hverdag.

 

På Møllehøj, På Møllehøj.

Der kan vi li’ at styrke venskab og fordi………

vi både lærer at lære og leger, 

så får vi klogskabsfantasi.

Dokumenter

Vision Møllehøj_0.pdf

Shape Created with Sketch.